Kódovanie a čipovanie autokľúčov

Kódovanie a čipovanie autokľúčov

Na výrobu a „kódovanie“ kľúčov a auto-kľúčov používame modernú technológiu od rôznych výrobcov a to aj pre vozidlá značky Mercedes-Benz, BMW a JLR. Softvérové vybavenie pre komunikáciu s vozidlami koncernu Volkswagen, ktoré je pravidelne aktualizované o nové možnosti nahratia čipov auto-kľúčov a diaľkových ovládaní u najrozšírenejších vozidiel Volkswagen, Audi, Škoda, Seat. Pri väčšine sme schopní vymazať z riadiacej jednotky stratené kľúče a nahrať nové, pretože pri stratenom kľúči by potom nefungoval diaľkový ovládač ani imobilizér.

Na pripojenie s vozidlom a nahratie nového imobilizéra používame najmodernejšie zariadenie, umožňujúce nahratie imobilizéra priamo do riadiacej jednotky vozidla, prípadne vyčítanie potrebných dát. Toto zariadenie umožňuje u niektorých automobilov aj vymazanie stratených auto-kľúčov a podobne. V našich zariadeniach používame vždy aktuálnu verziu softvéru.

Pre „kódovanie“ a programovanie diaľkových ovládačov používame okrem iného aj rôzne typy auto-diagnostik, ktoré nám pri výrobe a „čipovaní“ Vášho kľúča, diaľkového ovládania alebo auto-kľúča umožnia:

  • bezpečné zistenie a overenie tajného čísla vrátane bytov Component Security „CS“,
  • načítanie a identifikácia riadiacej jednotky, načítanie a zobrazenie pamäte porúch,
  • učenie auto-kľúčov v bezpečnom SW prostredí,
  • čítanie kryptovaných panelov priamo z EEPROM,
  • učenie auto-kľúčov, učenie diaľkových ovládaní a overenie správne naučených kľúčov a diaľkových ovládačov,
  • komunikácia s vozidlami bežných značiek a ďalšími so zbernicou K-Line / CAN-BUS / + Blokovanými GATEWAY,
  • zistenie a overenie správnosti tajného čísla (PIN) s kombináciou predprípravy EEPROM,
  • odblokovanie už zablokovaným imobilizérom neplatnými predchádzajúcimi pokusmi.


! UPOZORNENIE !

NA PRINESENÉ „VLASTNÉ KĽÚČE“ NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU NA FUNKČNOSŤ!

Často sa stáva, že kľúče, ktoré si zákazník zaobstará z internetu, sú nekvalitné, alebo majú nesprávny typ IMMO-čipu, alebo nesprávny „firmware“ v EEPROM. Preto je najlepšie, ak nás kontaktujete na tel. č. uvedenom na stránke a radi Vám poradíme. Vo väčšine prípadov je nutné navštíviť našu prevádzku za účelom presnej identifikácie Vášho kľúča, nakoľko existuje veľa kombinácií. Pri niektorých modeloch je potrebné, aby bolo k dispozícii aj auto (dá sa okamžite odskúšať). Kľúč načítame, nakódujeme čip a vyrežeme planžetu.